En lärares reflektioner

Vi har under veckan bytt grupper i åk 6. Det är elevernas sista tid på skolan och deras sista slöjdartsbyte. För att ge eleverna de bästa förutsättningar vi kan så har vi gett en kort ”halvtidsbedömning”. Det är fantastiskt roligt att se att våra elever vet ungefär vad de ligger på för nivå för närvarande och vad de behöver göra för att nå längre. Alla elever vill ha bra betyg och de flesta  jobbar för att lära sig mer och komma högre i betygsskalan.                                                                                                                                        Kan vi på ett tydligt sätt förklara vad de behöver göra för att nå en önskad nivå och ha höga förväntningar på eleverna så ökar chansen att de kommer dit de vill.                               Det är ett ständigt pågående arbete att formulera och tydliggöra bedömningsnivåerna  för eleverna. Vi blir nog aldrig klara, men just idag känns det som att vi är en god bit på väg!